Misterija d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Magistrala 37, OIB 00325229277 (u daljnjem tekstu: „Tvrtka“), na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka donosi dana 25.10. 2019. godine sljedeću:

POLITIKU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Politikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba).

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Članak 2.

 • zakonitost, poštenje i transparentnost
 • ograničavanje svrhe
 • smanjenje količine podataka
 • ažurnost i točnost
 • ograničenje pohrane
 • cjelovitost i povjerljivost
 • pouzdanost

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Članak 3.

Tvrtka prepoznaje dvije vrijednosne kategorije osobnih podataka koje obrađuje:

 • „Niža kategorija“ osobnih podataka koje Tvrtka obrađuje u svoje ime i u svoje poslovne svrhe, a određena su Zakonom (Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakonu o PDV-u, Općem poreznom zakonu, Zakonu o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju te sličnim zakonskima i pripadajućim Pravilnicima).
 • „Viša kategorija“ osobnih podataka koje Tvrtka obrađuje u ime poslovnog partnera, a uključuje osobne podatke trećih osoba, za koje je dobio privolu od strane poslovnog partnera, a za isto postoje propisane Zakonske obveze.

NAČIN OBRADE I ARHIVIRANJE

Članak 4.

Voditelj prikuplja osobne podatke Zakonski i/ili poslovno uvjetovane od Ispitanika predočavanjem pisanog objašnjenja o prikupljanju i obradi osobnih podataka, koja sačinjava jasne izjave. Samim zaprimanjem osobnih podataka od strane klijenata, određeni podaci se arhiviraju u za to predviđen ormar sa ograničenim pristupom. Eventualno daljnje širenje učesnika korištenja osobnih podataka nije dozvoljeno bez privole Ispitanika uz vođenje Zapisnika o prosljeđivanju podataka trećim osobama.

Arhiva se u zavisnosti od Zakonske obveze čuva u Zakonski određenom roku uz poštivanje načela zaštite od pretjerane upotrebe osobnih podataka.

Arhiva se sastoji od originala i kopija dokumenata, vlastitih zapisa informacija i u elektronskom obliku.

DAVANJE PRIVOLE

Članak 5.

32. uvodnom izjavom Opće Uredbe navedeno je da bi se privola trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave. U slučaju kada se privola daje usmenom izjavom sama politika treba biti jasno i javno objavljena putem web stranice Tvrtke, biti javno dostupna u prostorijama Tvrtke ili prostorijama gdje se uzimaju osobni podaci, te neupitno prezentirana pojedinom Ispitaniku u pisanoj formi, poštivajući načelo poštenja i transparentnosti.

POVLAČENJE PRIVOLE

Članak 6.

Ispitanik zadržava pravo izmjene, ograničenja i povlačenja Privole korištenja osobnih podataka.

EVIDENCIJE I PODACI

 • o zaposlenim djelatnicima
 • o ostalim djelatnicima (studenti, stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori o
  djelu, agencijski radnici itd.)
 • o obrazovanju
 • o uzdržavanim članovima obitelji
 • o radnom vremenu
 • o ozljedama na radu
 • o zdravstvenim pregledima djelatnika
 • o plaćama, putnim nalozima zaposlenika
 • o kupcima i klijentima
 • o kandidatima prijavljenih na natječaj za radno mjesto
 • o korištenju mobitela, automobila i drugih sredstva danih na korištenje
 • o potraživanjima i plaćanjima fizičkih osoba
 • o nositeljima digitalnih certifikata
 • o članovima nadzornog odbora
 • o članovima uprave
 • o dioničarima odnosno vlasnicima
 • o povezanim osobama
 • o kontakt osobama i zaposlenicima poslovnih partnera
 • o potencijalnim poslovnim partnerima
 • o internet poslovanju

POLITIKA ZAŠTITE KORISNIKA

Pristup web stranici www.hotelmurum.com je slobodan i pritom se ne traži registracija. Kontaktiranjem putem kontakt obrazaca ili elektroničkom poštom ispunjavate svoje podatke (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, tvrtka zaposlenja). Ti su podaci dostupni isključivo zaposlenicima Misterija d.o.o.  kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit. Misterija d.o.o., poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito. Vaše osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima ne bi neovlašteno pristupalo.

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili to činite putem kontakt obrazaca koji se nalaze na web stranici www.hotelmurum.com, a koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših upita. Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima čuvat ćemo za vrijeme postojanja web stranice www.hotelmurum.com. Ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke imamo u našoj bazi elektroničke pošte, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da putem kontakt adrese info@hotelmurum.com dostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautorizirani pristup osobnim podacima.

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima. Međutim, na web stranici www.hotelmurum.com možete naići na linkove na druge web stranice. Pravila zaštite privatnosti na tim portalima mogu biti drugačija od Pravila zaštite privatnosti na www.hotelmurum.com. Na našoj stranici možemo vam ponuditi i korištenje društvenih mreža hotela Murum, (LinkedIn, Facebook, Twitter), koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka. Stoga vas molimo da se upoznate s Pravilima zaštite privatnosti a koja se primjenjuju na drugim web stranicama i na društvenim mrežama. Zaštitu podataka Misterija d.o.o.  uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Misterija d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.hotelmurum.com te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Ova web stranica koristi Google Analytics mjerenje statistike posjećenosti. Pridržavamo pravo koristiti kolačiće (engleski cookies) na web stranici www.hotelmurum.com. Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica na web stranici www.hotelmurum.com koju posjećujete šalje vašem pregledniku. Kada pristupite pojedinoj stranici www.aksonconsult.net, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama www.hotelmurum.com). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na www.hotelmurum.com potražiti vaš kolačić kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke.

Kolačić ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja www.hotelmurum.com. Našim kolačićima na vašem računalu ne može pristupiti neka internetska stranica koja nije dio web stranice www.hotelmurum.com. Misterija d.o.o.  prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o čitanosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

Politiku zaštite Korisnika Misterija d.o.o.  može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na Internet stranici www.hotelmurum.com.  Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Politikom zaštite Korisnika, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.hotelmurum.com. Izmjena Politike zaštite Korisnika stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.hotelmurum.com. Nastavak uporabe Internetske stranice www.hotelmurum.com od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku zaštite Korisnika.

Leave A Reply